Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging EBRD-Overeenkomst

Op de jaarvergadering in mei 2023 heeft de Raad van Gouverneurs resoluties 259 en 260 aangenomen, die voorzien in een wijziging van verdragsartikelen 1 en 12.1 van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Artikel 1 wordt aangepast om een gelimiteerde en stapsgewijze geografische uitbreiding van het mandaat naar Sub-Saharaans Afrika en Irak mogelijk te maken. Dit besluit betrof een formalisatie van de vastgestelde ambitie hiertoe door de Gouverneurs van de EBRD uit 2022. Artikel 12.1 wordt aangepast conform een aanbeveling uit het Capital Adequacy Framework (CAF) review van de G20, in concreto door het schrappen van de statutaire leningslimiet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 004020
014002
014031
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
CuraƧao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Kamerstuknummer 36533-(R2191)
KetenID WGK026069

Opschrift

Goedkeuring van de Wijziging van artikel 1 en artikel 12.1 van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling teneinde een beperkte en stapsgewijze uitbreiding van de geografische reikwijdte van de activiteiten van de Bank naar Sub-Saharaans Afrika en Irak mogelijk te maken

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-05-2023 Totstandkoming
24-11-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 15-12-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
06-03-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Staten-Generaal 11-04-2024 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 12-05-2024 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling