Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

beveiliging gerubriceerde gegevens Slowakije

Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van nationale gerubriceerde gegevens die worden uitgewisseld tussen Nederland en Slowakije te waarborgen. Het Verdrag regelt dat de informatie die onderling wordt uitgewisseld in beide landen een vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. In het Verdrag zijn de procedures en regelingen voor de beveiliging vastgelegd. Het Verdrag maakt de uitwisseling van gerubriceerde informatie mogelijk, maar verplicht de landen daar niet toe. De uitwisseling kan plaatsvinden tussen overheden onderling, of tussen overheid en bedrijfsleven, wanneer de overheid een gerubriceerde opdracht verleent aan een bedrijf in het andere land. Het Verdrag ziet zowel op opdrachten op defensie- als civiel terrein. Het biedt Nederlandse bedrijven daarmee de mogelijkheid om opdrachten voor Slowakije uit te voeren waarvoor toegang tot gerubriceerde gegevens in Slowakije nodig is en vice versa.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister DEF
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012026
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK026114

Opschrift

goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-02-2024 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring

Startpagina

Acties

Delen regeling