Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN eenvormige technische eisen wielvoertuigen

Tijdens vergadering van de werkgroep die ressorteert onder het Wereldforum voor harmonisatie van de regelgeving voor voertuigen (WP.29) zijn in november 2023 wijzigingen aangenomen van de Reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-Wielvoertuigen Overeenkomst. Voordat deze wijzigingen in de Reglementen voor het Europese deel van Nederland aanvaard kunnen worden, dienen zij in een voorhangprocedure te worden voorgelegd aan de Staten-Generaal. De door WP.29 aangenomen wijzigingen in de Reglementen hebben onder andere betrekking op veiligheidsgordels en de installatie van verlichting van auto’s, bromfietsen, motorfietsen en landbouwvoertuigen. De voorstellen voor de twee nieuwe Reglementen hebben betrekking op een Event Data Recorder voor zware bedrijfsvoertuigen en de goedkeuring van beveiligingssystemen voor veiliger vervoer van kinderen in bussen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7b)
Verdragsnummer 006863
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Verkeer | Weg
Kamerstuknummer 23908-(R1519)
KetenID WGK026257

Opschrift

Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

Opmerking

23908-(R1519) nr. 167

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-02-2024 Artikel 8-brief
15-03-2024 Einde 30-dagen termijn

Startpagina

Acties

Delen regeling