Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vierde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag en Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake postale financiële diensten

Tijdens het 4e Buitengewone Congres van de Wereldpostunie (UPU) te Riyad zijn drie Protocollen aangenomen tot wijziging van: a) het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie (Algemeen Postreglement), b) het Algemeen Postverdrag en c) het Verdrag inzake postale financiële diensten. De wijzigingen hebben een overwegend technisch karakter en zijn als volgt: a) Via de wijziging van het Algemeen Postreglement wordt de positie van het zogeheten Consultatieve Comité versterkt; b) De wijziging van het Algemeen Postverdrag betreft operationele postale aangelegenheden en bevat enkele verplichtingen voor het aanbieden van traceringsmogelijkheden van bepaalde poststukken; c) De wijziging van het Verdrag inzake postale financiële diensten scherpt verplichtingen voor aangewezen postdiensten aan in het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering, financiële misdrijven, en het systeem dat wordt gebruikt voor de afwikkeling van elektronische betalingen tussen de aangewezen postbedrijven. De Protocollen met wijzigingen zijn ondertekend voor het Koninkrijk der Nederlanden. De Protocollen bij het Algemeen Postreglement en het Algemeen Postverdrag worden voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd. Het Protocol bij het Verdrag inzake postale financiële diensten behoeft uitsluitend te worden goedgekeurd voor Curaçao en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), aangezien het Verdrag uitsluitend voor die delen van het Koninkrijk geldt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 014045
014046
014066
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK026307

Opschrift

Goedkeuring van de Protocollen bij de UPU-verdragen.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-10-2023 Totstandkoming
28-03-2024 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
11-04-2024 Brief voorlopige toepassing
Raad van State 20-06-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
03-07-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling