Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

IAEA bijeenkomst Amsterdam 2024

Dit conferentieverdrag met IAEA heeft betrekking op de bijeenkomst van UNESCO voor de "Technical meeting on probabilistic safety assessment for non-reactor nuclear facilities". Het doel van het verdrag is het regelen van de privileges en immuniteiten. Het doel van de bijeenkomst is om deelnemers ervaringen te laten uitwisselen over probabilistische veiligheidsbeoordelingen en risicoanalyses voor nucleaire faciliteiten, niet zijnde kernreactoren. Het is de bedoeling dat de workshop van 9 tot en met 13 september 2024 plaatsvindt in Amsterdam.. Vanwege het tijdelijke karakter van de bijeenkomst zal het verdrag een looptijd hebben van ten hoogste één jaar.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Soort goedkeuring Geen (artikel 7c)
Verdragsnummer 014065
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 30952
KetenID WGK026458

Opschrift

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de "Technical Meeting on Probabilistic Safety Assessment for Non-Reactor Nuclear Facilities”, te Amsterdam, Nederland, van 9 - 13 september 2024

Opmerking

30952-457

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-04-2024 Totstandkoming
Staten-Generaal 20-06-2024 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling