Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ILO 190 Verdrag inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer

Het Verdrag inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer beoogt het elimineren van alle vormen van geweld en intimidatie in de wereld van werk. Het tegengaan van seksueel geweld, intimidatie en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer is een onderwerp dat zowel nationaal als internationaal volop in de belangstelling staat. Het Verdrag verplicht partijen om geweld en intimidatie via wet- en regelgeving te voorkomen en hier handhavend tegen op te treden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013685
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK026559

Opschrift

Goedkeuring van Verdrag inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-06-2019 Totstandkoming
14-06-2024 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 03-07-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling