Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB)

Met dit besluit worden besluiten aangepast in het kader van de herziening van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (m.u.v. die in het jeugdstrafrecht). Het gaat om de tenuitvoerlegging van geldstraffen, maatregelen, vrijheidsbenemende sancties, justitiële voorwaarden en taakstraffen. Ook regelingen die medebepalend zijn voor de tenuitvoerlegging, zoals de betekeningsvoorschriften, maken onderdeel uit van het wijzigingsbesluit.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK000673

Opschrift

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de herziening van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (aanpassingsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-04-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
19-06-2019 Internetconsultatie (eind)
11-10-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
18-12-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-12-2019 Bekendmaking stb-2019-505
24-12-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-507
01-01-2020 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling