Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van o.a. de Beginselenwet (vervoer, medisch klachtrecht en technische wijzigingen)

Dit wetsvoorstel voorziet in een aantal wijzigingen in de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de aanpassing van de regeling van het vervoer van gedetineerden en het beklag bij vervoer, het overhevelen van het medisch klachtrecht uit de algemene maatregel van bestuur naar het niveau van de wet in formele zin en enige andere onderwerpen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 33844
KetenID WGK000846

Opschrift

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-09-2013 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-10-2013 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-12-2013 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-01-2014 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-03-2014 Verslag
18-11-2015 Nota n.a.v. verslag
02-12-2015 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
28-01-2016 Nader verslag
14-06-2016 Nota n.a.v. nader verslag
16-01-2019 Tweede nota van wijziging
12-03-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 26-03-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
02-04-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 12-04-2019 Bekendmaking stb-2019-141
01-05-2019 Inwerkingtreding stb-2019-164
18-11-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-456
01-01-2021 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling