Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) (Modernisering Strafvordering; VPS)

Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (met uitzondering van die in het jeugdstrafrecht). Het gaat hierbij om de tenuitvoerlegging van geldstraffen, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, vrijheidsbenemende sancties, justitiƫle voorwaarden (voorwaardelijke straffen en voorwaardelijke invrijheidstelling) en taakstraffen. Algemene regelingen die medebepalend zijn voor een voorspoedige tenuitvoerlegging, zoals de betekeningsvoorschriften, maken eveneens onderdeel uit van het wetgevingstraject.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK000853

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-06-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-06-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-09-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-11-2014 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34086
04-02-2015 Verslag
27-05-2015 Nota n.a.v. verslag
03-06-2015 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
08-12-2015 Plenaire behandeling Tweede Kamer
04-10-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-11-2016 Voorlopig verslag Kamerstukken 34086
22-12-2016 Memorie van antwoord
07-02-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 09-03-2017 Bekendmaking stb-2017-82
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-496

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.