Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB)

Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (met uitzondering van die in het jeugdstrafrecht). Het gaat hierbij om de tenuitvoerlegging van geldstraffen, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, vrijheidsbenemende sancties, justitiële voorwaarden (voorwaardelijke straffen en voorwaardelijke invrijheidstelling) en taakstraffen. Algemene regelingen die medebepalend zijn voor een voorspoedige tenuitvoerlegging, zoals de betekeningsvoorschriften, maken eveneens onderdeel uit van het wetgevingstraject.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34086
KetenID WGK000853

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-06-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-06-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-09-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-11-2014 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-02-2015 Verslag
27-05-2015 Nota n.a.v. verslag
03-06-2015 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
08-12-2015 Plenaire behandeling Tweede Kamer
04-10-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-11-2016 Voorlopig verslag
22-12-2016 Memorie van antwoord
07-02-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 09-03-2017 Bekendmaking stb-2017-82
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-496
24-12-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-507
01-01-2020 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling