Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in civiele zaken

In zaken betreffende minderjarigen (m.u.v. alimentatiezaken) ervaren rechters het als een probleem dat zij op grond van art. 24 en art. 149 Rv geen rekening mogen houden met feiten die niet door partijen zijn aangevoerd. Bij de rechtbanken is een informatiesysteem ontwikkeld dat inzichtelijk maakt in welke procedures minderjarigen betrokken zijn (geweest). Met dat systeem kunnen rechters kennis nemen van stukken uit andere procedures. Dit wetsvoorstel strekt ertoe het toevoegen van stukken aan het procesdossier van minderjarigen mogelijk te maken door een bepaling toe te voegen aan het familieprocesrecht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VenJ
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK001118

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de mogelijkheid ambtshalve stukken toe te voegen aan het procesdossier van een minderjarige

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten

Startpagina

Acties

Delen regeling