Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Kansspelen op afstand

Het regeerakkoord voorziet in de “introductie van licentie-fee voor (of veiling van) vergunningen voor de exploitatie van internetkansspelen/loterijen”. Het wetsvoorstel bevat ter uitwerking daarvan een vergunningstelsel voor het organiseren van kansspelen via internet. Met de regeling van dit soort kansspelaanbod wordt het illegale internet-aanbod gekanaliseerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Economie | Ondernemen
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 33996
KetenID WGK001374

Opschrift

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met kansspelen op afstand en transparante vergunningverlening

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-02-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-02-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-05-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-07-2014 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
07-11-2014 Verslag
02-04-2015 Nota n.a.v. verslag
25-06-2015 Nader verslag
15-12-2015 Nota n.a.v nader verslag
01-01-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
30-06-2016 Plenaire behandeling Tweede Kamer
07-07-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-11-2016 Voorlopig verslag
22-02-2017 Memorie van antwoord
09-05-2017 Nader voorlopig verslag
13-07-2018 Nadere memorie van antwoord
30-10-2018 Verslag
13-12-2018 Nota n.a.v. Verslag
18-12-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
05-02-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer
19-02-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 27-03-2019 Bekendmaking stb-2019-127
01-04-2021 Inwerkingtreding stb-2021-45
01-10-2021 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling