Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Awb en enkele andere wetten i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

Het wetsvoorstel bevat in de eerste plaats de incorporatie en algemene toepasbaarmaking van de procesrechtelijke bepalingen uit de Crisis- en herstelwet, te weten: 1. Verlichting onderzoeksverplichtingen (in algemene zin en specifiek voor de situatie na vernietiging van een besluit door de rechter). 2. Uitbreiding van de “vergewisplicht” ex art. 3:9 Awb. 3. Beperking beroepsrecht decentrale overheden. 4. Verplichte versnelde behandeling door de bestuursrechter voor bepaalde zaken (o.a. uitspraaktermijn van zes maanden en verbod op pro forma beroepen). Daarnaast bevat het wetsvoorstel diverse andere moderniseringen, met name gericht op stroomlijning van het omgevingsrecht in het licht van de nieuwe Omgevingswet, waaronder een nieuwe coördinatieregeling (vervanging § 3.5.3 Awb) en aanvulling van de bepalingen over bestuursrechtelijke handhaving met voorzieningen die nu nog alleen voor het omgevingsrecht gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35256
KetenID WGK001715

Opschrift

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de stroomlijning van het omgevingsrecht

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-01-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-01-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-04-2019 Advies Raad van State uitgebracht
09-04-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 10-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-07-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
25-09-2019 Nota van wijziging
27-09-2019 Verslag
04-12-2019 Nota n.a.v. verslag
18-12-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
14-01-2020 Tweede nota van wijziging
17-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
01-12-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 23-02-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35256
02-03-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-03-2021 Bekendmaking stb-2021-135
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-254

Startpagina

Acties

Delen regeling