Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit kwaliteit leefomgeving

De amvb maakt onderdeel uit van een brede stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet regelt de hoofdlijnen. Deze worden uitgewerkt in de uitvoeringsregelgeving, die uit een viertal amvb’s bestaat. Deze amvb bevat inhoudelijke regels voor bestuurshandelen. Het gaat daarbij onder meer over de omgevingswaarden, de instructieregels, de beoordelingsregels voor toestemmingsbesluiten (zoals de omgevingsvergunning en het projectbesluit), de programma’s en de programmatische aanpak, de monitoring en informatieverplichtingen en de bijzondere beheerbevoegdheden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Minister EZK
Minister IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 33118
KetenID WGK001928

Opschrift

Besluit houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2016 Internetconsultatie (eind)
01-07-2017 Internetconsultatie (start)
01-07-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-07-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-12-2017 Advies Raad van State uitgebracht
03-07-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 31-08-2018 Bekendmaking stb-2018-292
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling