Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES

Het IAB-BES is een AMvB tot het stellen van regels voor bedrijfsinrichtingen en -activiteiten ter bescherming van het milieu op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES). Het IAB zal kwaliteitseisen bevatten die in een eilandverordening nader worden ingevuld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK001963

Opschrift

Besluit tot het stellen van regels voor bedrijfsinrichtingen en -activiteiten ter bescherming van het milieu op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-09-2021 Internetconsultatie (start)
15-11-2021 Internetconsultatie (eind)
18-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-10-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
03-10-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
09-11-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Bekendmaking 22-12-2023 Bekendmaking stb-2023-493
01-04-2024 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling