Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Kadasterbesluit (afscherming persoonsgegevens)

Deze wijziging van het Kadasterbesluit beoogt te regelen dat persoonsgegevens kunnen worden afgeschermd. Artikel 107b Kadasterwet maakt het mogelijk een regeling te treffen om persoonsgegevens af te schermen van personen die vermeld staan in de basisregistratie kadaster (BRK), de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen. Wanneer een verzoek tot afscherming wordt toegewezen, zullen over de betrokkene geen inlichtingen worden verstrekt, behalve aan notarissen, deurwaarders en bestuursorganen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK001968

Opschrift

Besluit van ... tot wijziging van het Kadasterbesluit (afscherming persoonsgegevens)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-07-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
12-08-2018 Internetconsultatie (eind)
14-09-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-09-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-10-2018 Advies Raad van State uitgebracht
20-11-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 11-12-2018 Bekendmaking stb-2018-456
01-07-2019 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling