Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Boek 7: Internationale rechtshulp in strafzaken (Modernisering Strafvordering; VPS)

Behalve een paar knelpunten met betrekking tot de bepalingen over internationale rechthulp, geven ook een aantal ontwikkelingen in EU-verband aanleiding tot het herzien van deze bepalingen. In overleg met het OM wordt bezien hoe deze bepalingen beter, flexibeler en eenvoudiger kunnen aansluiten bij de rest van het Wetboek van Strafvordering.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK003284

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herstructurering van de Europese en internationale rechtshulp en samenwerking

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-11-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-11-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-02-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 13-06-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34493
21-09-2016 Verslag
18-01-2017 Nota n.a.v. verslag
18-01-2017 Nota van wijziging
25-01-2017 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
18-05-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 30-05-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 34493
06-06-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 16-06-2017 Bekendmaking stb-2017-246
20-12-2017 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-07-2018 Volledige inwerkingtreding

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.