Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Dit wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor ernstige ICT-inbreuken en stelt regels over het verwerken van gegevens ten behoeve van de taken van de Minister van Veiligheid en Justitie op het terrein van cybersecurity. De meldplicht geldt alleen voor aanbieders van producten of diensten waarvan de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van vitaal belang is voor de Nederlandse samenleving.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Economie | ICT
Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK003477

Opschrift

Wet houdende regels met betrekking tot het melden van inbreuken op de integriteit of veiligheid van informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-06-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-07-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-08-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-01-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34388
15-03-2016 Verslag
22-06-2016 Nota n.a.v. verslag
06-07-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
27-10-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-01-2017 Voorlopig verslag Kamerstukken 34388
25-04-2017 Memorie van antwoord
16-05-2017 Nader voorlopig verslag
06-07-2017 Nadere memorie van antwoord
11-07-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
11-07-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 03-08-2017 Bekendmaking stb-2017-316
01-10-2017 Inwerkingtreding stb-2017-347
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-477

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.