Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Dit wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor ernstige ICT-inbreuken en stelt regels over het verwerken van gegevens ten behoeve van de taken van de Minister van Veiligheid en Justitie op het terrein van cybersecurity. De meldplicht geldt alleen voor aanbieders van producten of diensten waarvan de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van vitaal belang is voor de Nederlandse samenleving.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Economie | ICT
Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34388
KetenID WGK003477

Opschrift

Wet houdende regels met betrekking tot het melden van inbreuken op de integriteit of veiligheid van informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-06-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-07-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-08-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-01-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
15-03-2016 Verslag
22-06-2016 Nota n.a.v. verslag
06-07-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
27-10-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-01-2017 Voorlopig verslag
25-04-2017 Memorie van antwoord
16-05-2017 Nader voorlopig verslag
06-07-2017 Nadere memorie van antwoord
11-07-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
11-07-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 03-08-2017 Bekendmaking stb-2017-316
01-10-2017 Inwerkingtreding stb-2017-347
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-477

Startpagina

Acties

Delen regeling