Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-I)

In het regeerakkoord is opgenomen dat het civiele en bestuursprocesrecht vergaand wordt vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Het wetsvoorstel regelt dit voor de eerste aanleg.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34059
KetenID WGK003525

Opschrift

Wetsvoorstel herziening Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene Wet bestuursrecht met het oog op vereenvoudiging en digitalisering van de gerechtelijke procedure in eerste aanleg

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-04-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-05-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-06-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-10-2014 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-12-2014 Verslag
07-04-2015 Nota n.a.v. verslag
15-04-2015 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
26-05-2015 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-07-2015 Voorlopig verslag
16-10-2015 Memorie van antwoord
19-10-2015 Memorie van antwoord
15-03-2016 Nader voorlopig verslag
26-04-2016 Nadere memorie van antwoord
17-06-2016 Verslag
21-06-2016 Nota n.a.v. Verslag
05-07-2016 Plenaire behandeling Eerste Kamer
12-07-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-07-2016 Bekendmaking stb-2016-288
01-03-2017 Inwerkingtreding stb-2017-16
01-09-2017 Inwerkingtreding stb-2017-174
01-09-2017 Inwerkingtreding stb-2017-230
01-01-2018 Volledige inwerkingtreding
15-04-2020 Inwerkingtreding stb-2020-99
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling