Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel uitvoering CLNI-verdrag 2012

Het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) regelt o.a. tot welke limiet scheepseigenaren aansprakelijk zijn voor schade aan derden en welke vorderingen vatbaar zijn voor beperking van de aansprakelijkheid. Ook regelt het CLNI 2012 dat er een beperkingsfonds kan worden opgericht door de aansprakelijke persoon en wordt de verdeling van dit fonds geregeld. Het CLNI 2012 vervangt het oude CLNI van 1988, waar NL partij bij is. De artikelen in Boek 8 BW, inclusief aanverwante wetgeving, worden door het CLNI 2012 aangepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verdrag
Kamerstuknummer 34622
KetenID WGK003631

Opschrift

Wet tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (Uitvoeringswet CLNI 2012)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-09-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-10-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-11-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 26-11-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
26-01-2017 Verslag
08-02-2017 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
16-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 07-03-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-03-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 14-04-2017 Bekendmaking stb-2017-161
16-10-2018 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-07-2019 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling