Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Het wetsvoorstel beoogt het monopolie van (semi-)staatsdeelneming Holland Casino op het aanbieden van speelcasino’s te beëindigen. Holland Casino zal – zoals het regeerakkoord voorschrijft - worden verkocht en er zal concurrentie op de speelcasinomarkt mogelijk worden doordat ook andere partijen zullen kunnen meedingen naar een vergunning tot het organiseren van een speelcasino. Doel van het wetsvoorstel is om de bestaande vraag naar casinospelen te kanaliseren naar legaal, verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod. Het wetsvoorstel voorziet in passende maatregelen met betrekking tot voorkoming van kansspelverslaving, bescherming van de consument en tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris FIN
Soort regeling Wet
Onderwerp Economie | Ondernemen
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34471
KetenID WGK003664
Status Voortijdig beëindigd

Opschrift

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-06-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-09-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-12-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 11-05-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-07-2016 Verslag
26-09-2016 Nota n.a.v. verslag
26-09-2016 Nota van wijziging
13-10-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
23-01-2017 Plenaire behandeling Tweede Kamer
31-01-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 16-05-2017 Voorlopig verslag
13-07-2018 Memorie van antwoord
05-11-2018 Nader voorlopig verslag
12-12-2018 Nadere memorie van antwoord
18-12-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
05-02-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling