Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Besluit terugkeer en vreemdelingenbewaring

Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van onderdelen van het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (Ks. 34309). Dit wetsvoorstel bevat een nieuw bestuursrechtelijk kader voor vreemdelingenbewaring.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris JenV
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Migratie en integratie | Immigratie
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK004081

Opschrift

Besluit houdende regels met betrekking tot de vreemdelingenbewaring (Besluit vreemdelingenbewaring)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.