Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit technische wijzigingen penitentiair recht en geestelijke verzorging

Dit besluit bevat bepalingen ter uitvoering van het wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (33844). De paragraaf over het medisch klachtrecht in de Penitentiaire maatregel (Pm) en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen (Rjj), komen te vervallen, omdat deze bepalingen worden overgeheveld naar de wet in formele zin. Daarnaast zullen in de Pm, het Rjj en het Reglement verpleging ter beschikking gestelden nadere regels worden gesteld over de commissie van toezicht op het vervoer. Tot slot zullen in de drie regelingen enkele technische wijzigingen van ondergeschikte aard worden aangebracht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK004209

Opschrift

Besluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel, het Reglement verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen in verband met het overhevelen van het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 18-11-2020 Bekendmaking stb-2020-457
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-458
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling