Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

De onderhavige wijziging van het Vuurwerkbesluit vindt plaats naar aanleiding van ervaringen die zijn opgedaan door de met de uitvoering en handhaving van dit besluit belaste instanties alsmede naar aanleiding van door de vuurwerkbranche gemaakte opmerkingen met het oog op de uitvoerbaarheid van dit besluit. Het onderhavige wijzigingsbesluit strekt er toe het Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken. Voorts wordt geregeld de verplichting tot het ter beschikking stellen van vuurwerkbrillen en afsteeklongen, de verplichting tot het geven van voorlichting en de mogelijkheid gemeenten vuurwerkvrij te maken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris IenW
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Natuur en milieu | Stoffen
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK004420

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-11-2016 Internetconsultatie (start)
06-01-2017 Internetconsultatie (eind)

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.