Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

De onderhavige wijziging van het Vuurwerkbesluit vindt plaats naar aanleiding van ervaringen die zijn opgedaan door de met de uitvoering en handhaving van dit besluit belaste instanties alsmede naar aanleiding van door de vuurwerkbranche gemaakte opmerkingen met het oog op de uitvoerbaarheid van dit besluit. Het onderhavige wijzigingsbesluit strekt er toe het Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK004420

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-11-2016 Internetconsultatie (start)
06-01-2017 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling