Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit activiteiten leefomgeving

De amvb maakt onderdeel uit van een brede stelselherziening van het omgevingsrecht. Het wetsvoorstel omgevingswet regelt de hoofdlijnen. Deze worden uitgewerkt in de uitvoeringsregelgeving, die uit een viertal amvb’s zal bestaan. Deze amvb bevat algemene rijksregels voor activiteiten in de leefomgeving, en is daarmee primair gericht op bedrijven. Naast de inhoudelijke algemene regels voor milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten, wateronttrekkingsactiviteiten, mijnbouwactiviteiten, beperkingengebiedactiviteiten, het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden, en activiteiten die cultureel erfgoed betreffen, zijn bijzondere aandachtspunten: de reikwijdte van de rijksregels, de specifieke zorgplichten, de inzet op maat van doel- en middelvoorschriften en de inzet van maatwerk en gelijkwaardigheid als instrumenten voor flexibiliteit.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Minister EZK
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Water
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK004497

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2016 Internetconsultatie (start)
16-09-2016 Internetconsultatie (eind)
01-07-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-07-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-12-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling