Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Loodsenwet ivm actualisatie markttoezicht registerloodsen

De in 2013 gehouden evaluatie van het ACM-toezicht op de loodstarieven geeft aanleiding de Loodsenwet en onderliggende regelgeving te wijzigen. De beleidsdoelen blijken volgens het onderzoek namelijk onvoldoende gerealiseerd te zijn. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt de loodsenwetgeving op een aantal punten te moderniseren, bijvoorbeeld ten aanzien van het tuchtrecht. Deze wijzigingen zijn niet ingrijpend: ze betreffen veelal actualisaties waaronder het in de regelgeving verwerken van zaken die in de praktijk al plaatsvinden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35720
KetenID WGK004625

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-09-2019 Internetconsultatie (start)
06-10-2019 Internetconsultatie (eind)
20-12-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-01-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-02-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
22-04-2021 Verslag
01-06-2021 Nota van wijziging
04-06-2021 Nota n.a.v. verslag
09-06-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
01-07-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 29-09-2021 Voorlopig verslag
08-10-2021 Memorie van antwoord
19-11-2021 Nadere memorie van antwoord
23-11-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-11-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-12-2021 Bekendmaking stb-2021-617
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-617

Startpagina

Acties

Delen regeling