Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit rijden onder invloed BES

Het besluit voorziet in regels omtrent de uitvoering van blaas- en speekseltesten en onderzoek van bloed en urine teneinde de aanwezigheid vast te kunnen stellen van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen verminderen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK004667

Opschrift

Besluit houdende regels over de onderzoeken die kunnen worden ingezet op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ter vaststelling van het gebruik van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden (Besluit rijden onder invloed BES)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-07-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
20-09-2019 Internetconsultatie (eind)
10-01-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 24-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-03-2020 Advies Raad van State uitgebracht
10-06-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-06-2020 Bekendmaking stb-2020-190
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-191
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling