Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet financiële markten 2016

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. In onderhavig wetsvoorstel worden de Wft, de Wet giraal effectenverkeer, de Faillissementswet en enige andere wetten gewijzigd. De belangrijkste onderdelen van dit wetsvoorstel hebben betrekking op o.a. de bescherming van derivatenbezitters tegen het faillissement van hun tussenpersoon en de uitvoering van aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de Interventiewet. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een aantal kleinere wetswijzigingen op het terrein van de financiële markten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister VenJ
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34198
KetenID WGK004859

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-06-2014 Internetconsultatie (start)
13-08-2014 Internetconsultatie (eind)
05-12-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-12-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-03-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-05-2015 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-06-2015 Verslag
01-07-2015 Nota van wijziging
21-08-2015 Nota n.a.v verslag
23-09-2015 Nader verslag
06-10-2015 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 13-10-2015 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
27-10-2015 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 24-11-2015 Bekendmaking stb-2015-428
01-01-2016 Inwerkingtreding stb-2015-504
01-04-2016 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling