Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet elektronische publicaties

De Wet elektronische publicaties (Wep) heeft tot doel de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten. In dat licht regelt de Wep: • dat alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren; • dat het ter inzage leggen van documenten in een overheidsgebouw als onderdeel van een kennisgeving wordt aangevuld met de verplichting om deze documenten ook langs elektronische weg ter beschikking te stellen; • dat personen die een geactiveerd account hebben bij MijnOverheid.nl bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen die betrekking hebben op hun directe woonomgeving daar kunnen inzien en dat zij (als zij hun e-mailadres hebben opgegeven) automatisch per e-mail worden geattendeerd op nieuwe publicaties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Provincies
Bestuur | Rijksoverheid
Bestuur | Waterschappen
Economie | ICT
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35218
KetenID WGK004952

Opschrift

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-06-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-08-2018 Internetconsultatie (eind)
07-12-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-12-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-12-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-03-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-06-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-06-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
10-07-2019 Verslag
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling