Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

De Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten betreft een nadere uitwerking van enkele onderwerpen uit de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten voor het kunnen verlenen van onvrijwillige zorg aan een persoon met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Deze onderwerpen betreffen de aanwijzing van categorieën van deskundigen die als zorgverantwoordelijke kunnen optreden en de uitwerking van de digitale overzichten en analyse van de toegepaste onvrijwillige zorg ten behoeve van de inspectie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Regeling
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK004977

Opschrift

Nadere regels op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-08-2019 Internetconsultatie (start)
12-08-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
09-09-2019 Internetconsultatie (eind)
09-09-2019 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 07-11-2019 Bekendmaking stcrt-2019-60908
01-01-2020 Inwerkingtreding stcrt-2019-60908
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling