Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (HFW)

Dit voorstel is een onderdeel van het Programma “Herijking Faillissementsrecht”. Het introduceert een regeling voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement. Het voorstel maakt mogelijk dat de herstructurering van problematische schulden vroegtijdig kan plaatsvinden op basis van een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders. Indien het akkoord door de meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders wordt ondersteund, kunnen schuldeisers en aandeelhouders die zich er op onredelijke gronden tegen verzetten tot medewerking worden gedwongen door een algemeen verbindend verklaring van het akkoord door de rechter.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35249
KetenID WGK005179

Opschrift

Wijziging Fw in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren van een buitenfaillissement gesloten akkoord ter sanering van de schulden (Wet continuiteit ondernemingen II)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-09-2017 Internetconsultatie (start)
01-12-2017 Internetconsultatie (eind)
12-10-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-10-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-04-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 05-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
18-07-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-10-2019 Verslag
04-12-2019 Nota n.a.v. verslag
04-12-2019 Nota van wijziging
22-01-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
26-05-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 26-06-2020 Voorlopig verslag
22-09-2020 Memorie van antwoord
29-09-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
06-10-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 03-11-2020 Bekendmaking stb-2020-414
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-415

Startpagina

Acties

Delen regeling