Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 (evaluatie 2013)

N.a.v. evalautie van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 uit 2013 (29 398, 379) is aangekondigd dat de eisen voor bijscholing wat worden versoepeld. De rijinstructeur moet in het vervolg verplicht één praktijkbegeleiding volgen (is nu nog verplicht twee). Dit vereist wijziging van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009. Daarnaast worden de regels m.b.t. het verwoorden van de taakprocessen (artikel 5) en de theoretische bijscholingscursussen (artikel 9) meer op de praktijk toegesneden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK005191

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 in verband met wijzigingen naar aanleiding van evaluatie en enkele verbeteringen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-07-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-08-2019 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling