Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 (evaluatie 2013)

N.a.v. evalautie van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 uit 2013 (29 398, 379) is aangekondigd dat de eisen voor bijscholing wat worden versoepeld. De rijinstructeur moet in het vervolg verplicht één praktijkbegeleiding volgen (is nu nog verplicht twee). Dit vereist wijziging van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009. Daarnaast worden de regels m.b.t. het verwoorden van de taakprocessen (artikel 5) en de theoretische bijscholingscursussen (artikel 9) meer op de praktijk toegesneden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK005191

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 in verband met wijzigingen ten aanzien van de vooropleiding, de bijscholing en het herintrederstraject en enige andere wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-07-2019 Internetconsultatie (start)
26-08-2019 Internetconsultatie (eind)
18-10-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
30-01-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 07-02-2020 Bekendmaking stb-2020-37
10-02-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-04-2020 Inwerkingtreding stb-2020-38

Startpagina

Acties

Delen regeling