Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening EU 1257/2012

Met de voorgestelde wijzigingswet wordt, in combinatie met de bijbehorende goedkeuringswet van het Rechtspraakverdrag, uitvoering gegeven aan de hervorming van het Europese octrooisysteem. Het Rechtspraakverdrag betreft de oprichting van een rechterlijke instantie met exclusieve bevoegdheid tot beslechting van geschillen betreffende Europese octrooien. Verordening (EU) 1257/2012 introduceert de mogelijkheid via één aanvraag octrooibescherming te verkrijgen in het gehele grondgebied van alle deelnemende landen. De voorgestelde wijzigingswet brengt de Rijksoctrooiwet 1995 in lijn met de materieelrechtelijke bepalingen uit het Rechtspraakverdrag en met Verordening (EU) 1257/2012. Wijzigingen zijn met name redactioneel van aard. Inhoudelijke aanpassingen zijn beperkt tot waar dat noodzakelijk is geacht om de goede werking van het Rechtspraakverdrag en Verordening (EU) 1257/2012 te verzekeren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verdrag
Kamerstuknummer 35187-(R2124)
KetenID WGK005227

Opschrift

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-05-2015 Internetconsultatie (start)
25-05-2015 Internetconsultatie (eind)
10-07-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-07-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-12-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 10-04-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-05-2019 Verslag
19-06-2019 Nota n.a.v. verslag
Eerste Kamer 15-10-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
29-10-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 13-12-2019 Bekendmaking stb-2019-476
14-04-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-119
01-06-2023 Inwerkingtreding stb-2023-119

Startpagina

Acties

Delen regeling