Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (inwerkingtreding meldingsplicht)

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. De regeling van melding door dienstverrichters moet nog in werkingtreden

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 34408
KetenID WGK005489

Opschrift

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
22-04-2015 Implementatieschema EU-richtlijn
20-05-2019 Internetconsultatie (start)
09-10-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-10-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-12-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 09-02-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
17-03-2016 Verslag
22-03-2016 Nota n.a.v. verslag
20-04-2016 Nota van wijziging
28-04-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 24-05-2016 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
31-05-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 06-06-2016 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
17-06-2016 Bekendmaking stb-2016-219
17-06-2016 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2016-220
18-06-2016 Inwerkingtreding
01-03-2020 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling