Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen richten zich op vier onderwerpen: 1. het opnemen van concretere pedagogische doelen in de wetgeving om meer houvast aan de sector te bieden; 2. het aanpassen en gelijkschakelen van de grondslagen voor het stellen van kwaliteitseisen aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in lagere wetgeving; 3. het aanpassen van de grondslagen voor het stellen van kwaliteitseisen aan voorschoolse educatie in lagere wetgeving, en 4. het verhelderen van de regels omtrent het intrekken van een beschikking tot exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal door het college.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34597
KetenID WGK005497

Opschrift

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-05-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-06-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-09-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 28-10-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-12-2016 Verslag
27-12-2016 Nota n.a.v. verslag
17-01-2017 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
20-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-05-2017 Voorlopig verslag
12-05-2017 Memorie van antwoord
23-05-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-05-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 02-06-2017 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
19-06-2017 Bekendmaking stb-2017-251
17-07-2017 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-09-2017 Inwerkingtreding stb-2017-309
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-309
01-03-2018 Inwerkingtreding
01-01-2019 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling