Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wet digitale overheid

De wet verankert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden mbt de voorzieningen voor de generieke digitale infrastructuur (gdi), verplichtingen voor bestuursorganen en aanspraken van burgers en bedrijven. Gewerkt wordt in tranches; de eerste tranche regelt onder meer de toegang tot digitale dienstverlening van de overheid middels elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid en standaarden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris BZK
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK005654

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-12-2016 Internetconsultatie (start)
31-03-2017 Internetconsultatie (eind)
15-12-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-12-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-05-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 19-06-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34972
23-10-2018 Verslag
19-12-2018 Nota n.a.v. verslag
19-12-2018 Nota van wijziging
06-02-2019 Nader verslag

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.