Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

De evaluatie van de geldschuldentitel heeft geleid tot een aantal technische suggesties voor verbetering van de inning van bestuursrechtelijke geldschulden. In reactie daarop is in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat een wetsvoorstel wordt voorbereid dat erin voorziet dat in de Awb wordt geregeld dat bevoorschotting kan worden stopgezet en dat de positie van derden bij de verjaring van verbeurde dwangsommen wordt versterkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35477
KetenID WGK005662

Opschrift

Wetsvoorstel tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-02-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-03-2017 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-04-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 28-05-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-06-2020 Verslag
23-09-2020 Nota n.a.v. verslag
14-10-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
29-10-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 10-11-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
17-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 09-12-2020 Bekendmaking stb-2020-500
01-04-2021 Inwerkingtreding stb-2021-68

Startpagina

Acties

Delen regeling