Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie)

Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van het Wetboek van Strafvordering en de Telecommunicatiewet vanwege het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken Digital Rights Ireland en Seitlinger (C-293/12 en 294/12). In dit arrest heeft het Hof de richtlijn 2006/24/EG ongeldig verklaard. Dit wetsvoorstel voorziet in een bewaarplicht voor bepaald aangewezen telecommunicatiegegevens ten behoeve van de opsporing van ernstige misdrijven. Het wetsvoorstel voorziet tevens in de nodige waarborgen ter bescherming en beveiliging van de bewaarde gegevens, die voortvloeien uit het arrest van het Hof.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK005815

Opschrift

Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare communicatiediensten

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-10-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-11-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-01-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 12-09-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34537
08-11-2016 Verslag

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.