Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie)

Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van het Wetboek van Strafvordering en de Telecommunicatiewet vanwege het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken Digital Rights Ireland en Seitlinger (C-293/12 en 294/12). In dit arrest heeft het Hof de richtlijn 2006/24/EG ongeldig verklaard. Dit wetsvoorstel voorziet in een bewaarplicht voor bepaald aangewezen telecommunicatiegegevens ten behoeve van de opsporing van ernstige misdrijven. Het wetsvoorstel voorziet tevens in de nodige waarborgen ter bescherming en beveiliging van de bewaarde gegevens, die voortvloeien uit het arrest van het Hof.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34537
KetenID WGK005815

Opschrift

Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare communicatiediensten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-10-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-11-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-01-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 12-09-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
08-11-2016 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling