Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Het doel van dit wetsvoorstel is om een betere basis voor peuters te bieden door peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te harmoniseren. Met het wetsvoorstel worden de verschillen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (los van de kwaliteitsverschillen die met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang gelijk worden geschakeld) weggenomen. Het huidige peuterspeelzaalwerk wordt hierbij onder de kinderopvangtoeslag gebracht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34596
KetenID WGK005845

Opschrift

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-05-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-06-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-09-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 28-10-2016 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-12-2016 Verslag
27-12-2016 Nota n.a.v. verslag
17-01-2017 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
21-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-05-2017 Voorlopig verslag
12-05-2017 Memorie van antwoord
23-05-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-05-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 19-06-2017 Bekendmaking stb-2017-252
17-07-2017 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2017-309
01-09-2017 Inwerkingtreding stb-2017-309
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-309
01-03-2018 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling