Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ivm Europese standaard CENELEC verwerking afgedankte apparatuur en enkele andere aanpassingen

EC heeft een Europese standaard voor verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) geïntroduceerd. De nieuwe uitgewerkte norm Cenelec vervangt de Weelabex-norm. Een dergelijke norm beoogt een gelijk speelveld tussen verwerkers van AEEA en het waarborgen adequaat en kenbaar kwaliteitsniveau bij de verwerking van AEEA. Enkele andere aanpassingen betreffen onder meer verduidelijkingen over gescheiden verwerken, een registratie- en rapportageplicht voor gebruikte apparatuur en Europese uitvoeringsregels voor registratie en rapportage.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK005928

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-04-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
08-04-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
18-05-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling