Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitvoering CLNI 2012

Het besluit wijzigt het Besluit van 29 november 1996 ter uitvoering van artikel 1065 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en het Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging. De wijzigingen vloeien voort uit het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012). Het CLNI 2012 verhoogt de aansprakelijkheidsgrenzen die zijn opgenomen in de genoemde besluiten. Dit besluit zorgt ervoor dat de aansprakelijkheidsgrenzen in de twee genoemde besluiten overeenkomen met het CLNI 2012.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verdrag
KetenID WGK005999

Opschrift

Besluit ter uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012)(Trb. 2013, 72)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-02-2017 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-01-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-01-2018 Advies Raad van State uitgebracht
13-03-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 04-05-2018 Bekendmaking stb-2018-128
01-07-2019 Inwerkingtreding stb-2018-349
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling