Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel huurbescherming ligplaatsen

De aanleiding voor het wetsvoorstel is een toezegging aan de Tweede Kamer, die is gedaan naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek naar de rechtspositie van woonbootbewoners ten aanzien van de ligplaats waarop de woonboot ligt. De overeenkomst strekkende tot verhuur van een ligplaats wordt onder het bereik gebracht onder afdeling 5 van titel 4 Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Hierdoor genieten woonbootbewoners, die hun ligplaats huren, dezelfde mate van bescherming als huurders van een woning op de wal.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35408
KetenID WGK006120

Opschrift

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor de huurders van ligplaatsen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-08-2016 Internetconsultatie (start)
28-10-2016 Internetconsultatie (eind)
08-11-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-11-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-03-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
05-06-2020 Verslag
03-01-2022 Nota n.a.v. verslag
03-01-2022 Nota van wijziging
13-01-2022 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
10-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 22-03-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
29-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 20-04-2022 Bekendmaking stb-2022-152
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-196

Startpagina

Acties

Delen regeling