Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed ZvW)

Het wetsvoorstel bevat maatregelen om de invloed van verzekerden op hun zorgverzekeraar te versterken. De zorgverzekeraar dient zijn verzekerden inspraak te geven over in ieder geval de inkoop van zorg en de wijze waarop hij met zijn verzekerden communiceert. Daarnaast dient een permanente vertegenwoordiging adviesrecht over het jaarlijkse zorginkoopbeleid te krijgen en dient zij een instemmingsrecht te krijgen op de inspraakregeling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34971
KetenID WGK006149

Opschrift

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het versterken van de invloed van verzekerden op hun zorgverzekeraar

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-08-2016 Internetconsultatie (eind)
09-12-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-12-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-03-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 19-06-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-09-2018 Verslag
08-04-2019 Nota n.a.v. verslag
08-04-2019 Nota van wijziging
24-04-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
02-10-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
08-10-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-11-2019 Voorlopig verslag
13-12-2019 Memorie van antwoord
21-01-2020 Nader voorlopig verslag
11-02-2020 Nadere memorie van antwoord
18-02-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
03-03-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 18-03-2020 Bekendmaking stb-2020-95
09-09-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-323
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-323
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling