Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet NLQF

Nederland heeft zich in 2008 gecommitteerd aan de aanbeveling over het Europees kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (EQF). Conform deze aanbeveling is in 2012 het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) ontwikkeld en is het Nationaal coördinatiepunt NLQF opgezet. Het wetsvoorstel geeft een wettelijke grondslag aan het NLQF, de generieke inschaling van formele opleidingen in het NLQF en de verplichte vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op diploma’s van formele opleidingen. Tevens voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid van individuele inschaling van non-formele opleidingen in het NLQF en de vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op waardedocumenten van deze opleidingen. Voorts wordt door het onderhavige wetsvoorstel het Nationaal coördinatiepunt NLQF een zelfstandig bestuursorgaan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36341
KetenID WGK006661

Opschrift

Wet van ... tot vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-07-2015 Internetconsultatie (start)
21-08-2015 Internetconsultatie (eind)
25-06-2021 Ministerraad akkoord
10-10-2022 Internetconsultatie (start)
21-11-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 06-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
13-10-2021 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 11-04-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-04-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
31-05-2023 Verslag
18-10-2023 Nota n.a.v. verslag
03-04-2024 Plenaire behandeling Tweede Kamer
09-04-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling