Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel beleidsbeëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35400
KetenID WGK006694

Opschrift

Wijziging van de Wet primair onderwijs in verband met beleidsbeëindiging van het Vervangingsfonds en modernisering van het Participatiefonds

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-04-2019 Internetconsultatie (start)
13-05-2019 Internetconsultatie (eind)
06-12-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-01-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 19-02-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-03-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
03-04-2020 Verslag
28-08-2020 Nota n.a.v. verslag
09-10-2020 Nota van wijziging
08-09-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
14-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 28-09-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
05-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 10-11-2021 Bekendmaking stb-2021-538
20-04-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-151
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-151

Startpagina

Acties

Delen regeling