Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet maatregelen toekomstbestendig onderwijsaanbod PO

Het wetsvoorstel vergemakkelijkt het om scholen om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen zodat schoolbesturen een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren om leerlingendalingen op te vangen. Ook wordt het mogelijk om een nevenvestiging in stand te houden met een andere richting dan de hoofdvestiging van de school en om een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm eerder in te laten gaan. De termijn voor het melden van de vrijwillige opheffing van een openbare school wordt versoepeld. Ten slotte wordt het verplicht de achterban te raadplegen voorafgaand aan sluiting of fusie van een school.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris OCW
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34656
KetenID WGK006699

Opschrift

Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-09-2015 Internetconsultatie (start) pagina internetconsultatie
16-10-2015 Internetconsultatie (eind)
08-07-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-07-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-10-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-01-2017 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-02-2017 Verslag
03-04-2017 Nota n.a.v. verslag
03-04-2017 Nota van wijziging
11-05-2017 Plenaire behandeling Tweede Kamer
16-05-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 30-05-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
06-06-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 12-06-2017 Mededeling in Staatscourant: wet vooralsnog referendabel
19-06-2017 Wet referendabel
21-06-2017 Bekendmaking stb-2017-261
07-07-2017 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-295
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling