Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit register onderwijsdeelnemers

Dit besluit geeft uitvoering aan de Wet register onderwijsdeelnemers (Stb. 2019, 119). In het register onderwijsdeelnemers zijn basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens opgenomen. Het Besluit register onderwijsdeelnemers specificeert welke gegevens binnen elk van deze categorieën er over een onderwijsdeelnemer worden opgenomen in het register, door wie die gegevens geleverd moeten worden en aan wie deze gegevens verstrekt kunnen worden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK006732

Opschrift

Besluit van 27 september 2019 houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-01-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-01-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
04-02-2019 Internetconsultatie (eind)
10-05-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 31-05-2019 Voorhang start Tweede Kamer
02-07-2019 Voorhang einde Tweede Kamer
09-07-2019 Voorhang einde Eerste Kamer
16-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-08-2019 Advies Raad van State uitgebracht
23-09-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 14-10-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-10-2019 Bekendmaking stb-2019-316
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling