Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

Dit wetsvoorstel wijzigt de procedure voor het starten van nieuwe openbare en bijzondere scholen in het funderend onderwijs, zodat deze beter aansluit bij de daadwerkelijke belangstelling van leerlingen en ouders. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat kan een initiatief voor een school op grond van een bepaalde geloofs- of levensovertuiging zijn - als die behoefte bestaat - en het kan ook een initiatief voor een school op pedagogische of andersoortige grondslag zijn. Dit draagt bij aan meer variëteit in het onderwijs. Daarnaast stelt de regering voor om het oordeel over een nieuwe school te baseren op waarborgen voor de te verwachten kwaliteit. Dit voorstel zorgt voor de dynamiek, het initiatief en de innovatie die nodig zijn om de onderwijssector eigentijds te houden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35050
KetenID WGK006741

Opschrift

Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-01-2016 Internetconsultatie (start) internetconsultatie
29-02-2016 Internetconsultatie (eind)
30-09-2016 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-10-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-02-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-10-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-12-2018 Verslag
04-06-2019 Nota n.a.v. verslag
12-09-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
01-10-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-11-2019 Voorlopig verslag
14-01-2020 Memorie van antwoord
11-02-2020 Nader voorlopig verslag
28-02-2020 Nadere memorie van antwoord
03-03-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-05-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
19-05-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 12-06-2020 Bekendmaking stb-2020-160
09-09-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-336
01-11-2020 Inwerkingtreding stb-2020-336
01-02-2021 Inwerkingtreding stb-2020-336
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling