Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen heeft door zijn omvang samenloop met meerdere wetsvoorstellen die tijdens de parlementaire behandeling van genoemd wetsvoorstelnog in voorbereiding of aanhangig waren. Om deze reden is gekozen voor een separate invoeringswet. In deze invoeringswet kunnen ook technische correcties van de nieuwe wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging worden doorgevoerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35311
KetenID WGK006757

Opschrift

Invoeringswet Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-02-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-03-2019 Internetconsultatie (eind)
21-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 02-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 09-10-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-11-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
28-11-2019 Verslag
05-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 10-12-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35311
17-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 24-12-2019 Bekendmaking stb-2019-504
01-01-2020 Inwerkingtreding stb-2019-507

Startpagina

Acties

Delen regeling