Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit toezicht trustkantoren 2018

Het besluit werkt enkele zaken uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 uit. Het gaat onder meer om regels over de toetsing van bestuurders van trustkantoren, de integere bedrijfsvoering en de compliance- en auditfunctie. Verder worden de boetecategorieën voor overtreding van de verschillende bepalingen uit de wet geregeld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK006774

Opschrift

Besluit van 3 december 2018, houdende regels met betrekking tot onder meer een aanvullende trustdienst en nadere regels over de beoordeling van de betrouwbaarheid van beleidsbepalers, de integere en beheerste bedrijfsuitoefening, de compliance- en auditfunctie en uitbesteding door trustkantoren (Besluit toezicht trustkantoren 2018)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-06-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
30-07-2018 Internetconsultatie (eind)
05-10-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-10-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-11-2018 Advies Raad van State uitgebracht
03-12-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 14-12-2018 Bekendmaking stb-2018-463
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-464
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling