Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Onder de gemoderniseerde Wet op het voortgezet onderwijs (WVO 2020) komt één uitvoeringsbesluit te hangen waarin de besluiten worden samengevoegd die nu onder de WVO of WVO BES hangen en alleen voor het voortgezet onderwijs gelden. Het gaat om: Inrichtingsbesluit WVO (BES), Besluit kerndoelen onderbouw VO (BES), Eindexamenbesluit VO (BES), Staatsexamenbesluit VO (BES), Besluit samenwerking VO-BVE (BES), Bekostigingsbesluit WVO (BES), Formatiebesluit WVO, Besluit informatievoorziening WVO (BES).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK006797

Opschrift

Besluit van xxx, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur voor het voortgezet onderwijs over inrichting van het onderwijs, examens, bekostiging en informatievoorziening (Uitvoeringsbesluit WVO 2020)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-02-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
09-03-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling