Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Onder de gemoderniseerde Wet voortgezet onderwijs (WVO 2020) komt één uitvoeringsbesluit te hangen waarin de besluiten worden samengevoegd die nu onder de WVO of WVO BES hangen en alleen voor het voortgezet onderwijs gelden. Het gaat om: Inrichtingsbesluit WVO (BES), Besluit kerndoelen onderbouw VO (BES), Eindexamenbesluit VO (BES), Staatsexamenbesluit VO (BES), Besluit samenwerking VO-BVE (BES), Bekostigingsbesluit WVO (BES), Formatiebesluit WVO, Besluit informatievoorziening WVO (BES).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK006797

Opschrift

Besluit van 14 oktober 2021, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur voor het voortgezet onderwijs over inrichting van het onderwijs, examens, bekostiging en informatievoorziening (Uitvoeringsbesluit WVO 2020) (Stb. 2021, 521)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-02-2020 Internetconsultatie (start)
09-03-2020 Internetconsultatie (eind)
29-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-02-2021 Voorhang start Tweede Kamer
14-04-2021 Voorhang einde Tweede Kamer
14-04-2021 Voorhang einde Eerste Kamer
12-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-08-2021 Advies Raad van State uitgebracht
12-10-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 27-10-2021 Nahang start Tweede Kamer
01-11-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
05-11-2021 Bekendmaking stb-2021-521
25-11-2021 Nahang einde Tweede Kamer
25-11-2021 Nahang einde Eerste Kamer
11-01-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-13
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-13

Startpagina

Acties

Delen regeling